Günümüzde sağlık hizmetlerinin uluslararası sunumunun küresel ekonomi bakımından yeni ve büyük bir potansiyele sahip olduğu bilinmektedir. Türkiye genel olarak sağlık turizminin gözde merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizde sağlık turizmi her açıdan son derece hızlı bir gelişme gösterirken, gerek sağlık hizmeti sunucuları gerekse sağlık hizmetinden yararlananlar bakımından ortaya çıkan veya çıkabilecek hukuki sorunların çözümü büyük önem kazanmıştır. Hukuk büromuz, başta hasta olmak üzere sağlık turizminin tüm bileşenleri ekseninde ortaya çıkan ve çıkabilecek hukuki ve etik sorunların tespit edilmesi, çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ile sağlık turizmi sürecinde hastalar ve kurumlar arası ilişkilerin yürütülmesi vb. konularda danışmanlık hizmetleri vermektedir.